Archive for the ‘ Project management ’ Category

Den coachande projektledaren

Jag var på en föreläsning i kväll om det coachande ledarskapet, och ställde frågan till föreläsaren över hur man kan använda sig av denna metoden som projektledare. Hon menade att det går alldeles utmärkt, och menade i huvudsak att de grundläggande kärnkompetenserna (11 stycken enligt ICF) kan användas.

Dock har jag en känsla av att man bör fundera både en eller två gånger över hur man vill applicera coachmetoderna till sin roll som projektledare. Man bör nog ha fått projektgruppen till ett visst stadie av mognad innan man kan på riktigt coacha dem för

Enligt föreläsaren så kräver ett coachande ledarskap en nära och aktiv relation till medarbetarna, så man måste helt enkelt uppnå ett visst läge innan man kan börja coacha på riktigt.

Advertisements

Ledningsbarhet

På föreläsningen i veckan över organisation och ledarskap introducerade föreläsaren begreppet “ledningsbarhet”. Som projektledare är man ju beroende av projektmedlemmarnas förmåga att bli ledda. På mitt nuvarande företag har de anställda helt klart varierande förmåga att bli ledda.

Jag läser tre kurser nu i höst: organisation och ledarskap, det professionella samtalets metodik och retorik. De smälter väldigt bra in i varandra och förhoppningen är att jag kommer vara redo för nya uppdrag som projektledare efter dessa 3 månader.

Jag kommer nog skriva löpande om mina reflektioner från kurserna och över de praktiska erfarenheter jag fått genom de sista 3 årens anställning som projektledare för IT projekt.

Projektledning är en spetskompetens

En projektledare är en generalist med specialkompetens i att samordna resurser och specialister mot ett gemensamt mål.

New PM challenges

I have moved on from Geneva and will be working with project management for Sharepoint installations in the Copenhagen region. This will be a new challenge for, this time it is Microsoft’s SharePoint platform that I will base the solutions on.

The project manager as a risk manager?

One can say that, in a way, the project manager is managing the risk of the project and that there are risk management aspects to consider.

Six Trusted Friends

Here’s a nice project management rhyme (that I saw in Eric Verzuh’s The Fast-Forward MBA in Project Management). 

I keep six honest serving men,
(They taught me all I knew)
Their names are What and Why and When
And How and Where and Who.

– Rudyard Kipling

Herding Cats explains them further, here is my abbreviated version.

  • What – is the scope of work for this project?
  • Why – does each work element exist?
  • When – will this work be started and completed?
  • How – will this work be accomplished?
  • Where – will this work be performed?
  • Who – will be performing the work?

The backbone function

In the same way that the drummer in a music group performs the function of containing all the other instruments, by keeping the tempo and rhythm even if there are periods of silence in the song, the project manager is the one that ultimately contains the project, via an intuitive understanding of the goals, delimiters, responsibilities, etc.

This dawned on me this evening, as we were fine-tuning our version of Bob Dylan’s “Mighty Quinn” in the band.

Advertisements