Archive for July, 2007

Förstudier för MOSS2007

Hur tar man sig an en förstudie för en organisation som vill implementera MOSS2007? Det är en fråga jag håller på att avverka just nu, och håller på att bygga upp mina verktyg inför hösten.

  • Sätt upp en prototyp av MOSS2007 där du kan testa din egna idéer och kundens uppslag. Detta är också ett bra sätt att själv lära sig MOSS.
  • Använd en översikt av MOSS2007 (som t.ex. http://office.microsoft.com/sv-se/sharepointserver/HA101732171053.aspx) och jämför med kundens krav situation.
  • Samla information om organisationen från alla möjliga håll, bilda dig en uppfattning över varför organisationen behöver ett starkare intranät. Gör en egen analys av dess marknadssituation

Vilka bitar bör ingå i en förstudie?

Just nu håller jag på en förstudie som jag bestämt ska bestå av en formell rapport och ett antal bilagor:

  • Bilaga1: Informationsarkitektur
  • Bilaga2: Tänkbara lösningar
  • Bilaga3: Bakgrundsmaterial
  • Bilaga4: Förstudiens genomförande

Just denna organisation kommer använda förstudiens material som underlag för en offentlig upphandling, vilket för att rapporten får läggas upp något annorlunda. Normalt är förstudien mynnar ut i en detaljerad funktionsspecifikation, samt en fastprisoffert.

Advertisements
Advertisements