Varma dagar! :)

Advertisements

Den coachande projektledaren

Jag var på en föreläsning i kväll om det coachande ledarskapet, och ställde frågan till föreläsaren över hur man kan använda sig av denna metoden som projektledare. Hon menade att det går alldeles utmärkt, och menade i huvudsak att de grundläggande kärnkompetenserna (11 stycken enligt ICF) kan användas.

Dock har jag en känsla av att man bör fundera både en eller två gånger över hur man vill applicera coachmetoderna till sin roll som projektledare. Man bör nog ha fått projektgruppen till ett visst stadie av mognad innan man kan på riktigt coacha dem för

Enligt föreläsaren så kräver ett coachande ledarskap en nära och aktiv relation till medarbetarna, så man måste helt enkelt uppnå ett visst läge innan man kan börja coacha på riktigt.

Feedback från samtalsanalys

Vi har fått i uppgift att genomföra ett samtal med en bekant, och visa ett 5 minuters avsnitt inför gruppen. Detta gjorde vi första gången i måndags och att se sig själv som samtalsledare var väldigt nyttigt. Och att få feedback från de andra i gruppen var extremt nyttigt. Tänkte skriva lite om de reflektioner som dykt upp sedan dess.

 1. Att inta rollen som samtalsledare för mig är inte helt lätt och jag kommer att behöva träna in den. I mitt yrke som projektledare förekommer det en hel del workshopar där det är min uppgift att “plocka ut” så mycket information som möjligt av kunden för att produkten ska kunna bli så bra som möjligt. Dock har jag kännt att behovsanalysen inte blivit helt fullständig och jag tror att med de tekniken man använder som samtalsledare, där man ska jobba mot att klientens self-efficacy (egenmakt?) ökar, kan få en förbättrat fokus på en organisations behov. Dock har man som konsult trycket på sig att vara den kompetenta och initiativtagande konsult som kunden betalar dyra pengar för. Summa summarum så tror jag att med tillgång till de tekniker som lärs ut i kursen så kommer jag kunna anpassa min roll i ett samtal utefter situationen. Och jag ska inte vara rädd att framstå som passiv (det är ju faktiskt väldigt intressant hur aktiv man kan framstå för klienten genom att endast lyssna och ställa öppna frågor…).

Några tips som dök upp under feedbacksessionerna var:

 • Ett effektivt verktyg att använda när klienten inte klarar av att fokusera på ett ämne är att leda denna till att välja en avfart från rondellen (Whitmores idé om rondellen).
 • Just användningen av bilder är väldigt effektiv (rondell, motorväg, etc.)
 • Försök undvika att använda värderingar när du speglar klienten
 • “Förväntningar” är bra att fråga efter hos klienten
 • Det finns power questions som man ska försöka finna (ska försöka kolla upp och skriva mer om power questions…)
 • Det gäller att “landa i den man möter”, hur man nu gör det… ;-)

Ledningsbarhet

På föreläsningen i veckan över organisation och ledarskap introducerade föreläsaren begreppet “ledningsbarhet”. Som projektledare är man ju beroende av projektmedlemmarnas förmåga att bli ledda. På mitt nuvarande företag har de anställda helt klart varierande förmåga att bli ledda.

Jag läser tre kurser nu i höst: organisation och ledarskap, det professionella samtalets metodik och retorik. De smälter väldigt bra in i varandra och förhoppningen är att jag kommer vara redo för nya uppdrag som projektledare efter dessa 3 månader.

Jag kommer nog skriva löpande om mina reflektioner från kurserna och över de praktiska erfarenheter jag fått genom de sista 3 årens anställning som projektledare för IT projekt.

Samtalsanalys

Jag har börjat läsa Samtalsmetodik på MAH, och finner det väldigt intressant! Den leder fram till en certifiering i coaching (tror jag) och jag tänkte skriva om de egna reflektionerna som dyker upp under kursens gång. Mest för min egen del till att börja med, men det kanske kan bli intressant för andra också så småningom.

Förstudier för MOSS2007

Hur tar man sig an en förstudie för en organisation som vill implementera MOSS2007? Det är en fråga jag håller på att avverka just nu, och håller på att bygga upp mina verktyg inför hösten.

 • Sätt upp en prototyp av MOSS2007 där du kan testa din egna idéer och kundens uppslag. Detta är också ett bra sätt att själv lära sig MOSS.
 • Använd en översikt av MOSS2007 (som t.ex. http://office.microsoft.com/sv-se/sharepointserver/HA101732171053.aspx) och jämför med kundens krav situation.
 • Samla information om organisationen från alla möjliga håll, bilda dig en uppfattning över varför organisationen behöver ett starkare intranät. Gör en egen analys av dess marknadssituation

Vilka bitar bör ingå i en förstudie?

Just nu håller jag på en förstudie som jag bestämt ska bestå av en formell rapport och ett antal bilagor:

 • Bilaga1: Informationsarkitektur
 • Bilaga2: Tänkbara lösningar
 • Bilaga3: Bakgrundsmaterial
 • Bilaga4: Förstudiens genomförande

Just denna organisation kommer använda förstudiens material som underlag för en offentlig upphandling, vilket för att rapporten får läggas upp något annorlunda. Normalt är förstudien mynnar ut i en detaljerad funktionsspecifikation, samt en fastprisoffert.

Informationsarkitektur för MOSS2007

Kanske inte den bästa IA resursen för MOSS2007, men som ger bra uppslag är följande vitpapper från Microsoft: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=9105

Även denna blogg av Laura Land innehåller bra tankar och idéer: http://blogs.msdn.com/lauraj/default.aspx

Advertisements